Wywiad gospodarczy Olsztyn

Czym jest wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy to pojęcie związane z zawodem prywatnego detektywa. Dużo osób stawia znak równości i uważa, że wywiad gospodarczy = szpiegostwo przemysłowe. Jest to ogromny błąd. Z tego artykułu dowiesz się, czym jest wywiad gospodarczy, kiedy warto z niego skorzystać, a także czy różni się od szpiegostwa przemysłowego.

Czym jest wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy najprościej będzie określić jako działania mające na celu zebranie informacji. Jednak to nie wszystko. Wywiad to również odpowiednie przetworzenie zebranych informacji oraz podanie ich analizie. Po przeprowadzaniu analizy zebranych informacji możemy przystąpić do przekazania wywiadu gospodarczego jako dokumentu. Dokument ten powinien zawierać istotną wiedzę, która ma za zadanie wspierać decyzje zarządcze, a w szczególności zdobyć, utrzymać lub powiększyć przewagę konkurencyjną. Nazwa „wywiad gospodarczy” przyjęta w artykule nie może być stosowana zamiennie z wywiadem biznesowym, który to korzysta z danych zebranych właśnie z wywiadu gospodarczego.

Czy przeprowadzenie wywiadu gospodarczego jest legalne

Bardzo częstym błędem jest mylenie wywiadu gospodarczego ze szpiegostwem przemysłowym. Jest to ogromny błąd. Wywiad prowadzony jest legalnymi metodami i środkami, bez narażania osób za niego odpowiedzialnych na konsekwencje karne. Cały proces wywiadu powinien być oparty nie tylko na legalnych działaniach, ale także prowadzony w sposób etyczny i niebudzący wątpliwości.

Osoby, które pierwszy raz zapoznają się z tematyką tych działań, pewnie są zaskoczone. Otóż wywiad gospodarczy to rodzaj wywiadu, mający na celu pozyskiwanie informacji na temat gospodarki przedsiębiorstw i państw.

Wywiad polega na uzyskiwaniu, a także przetwarzaniu informacji dotyczących sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej, a także ekonomicznej przedsiębiorstw, na zlecenie innych podmiotów gospodarczych. Ma to na celu szacowanie ryzyka współpracy, zdobywania przewagi konkurencyjnej, a także unikania strat lub odzyskiwania należności.

biuro detektywistyczne wywiad gospodarczy detektyw dla biznesu

Co zawiera wywiad gospodarczy

Zawartość dokumentu nie jest sztywno określona, nie ma katalogu zamkniętego, który określałby, co powinien zawierać taki dokument. Najprościej powiedzieć można, że zadaniem wywiadu gospodarczego jest zapewnienieutrzymanie oraz zwiększenie udziału w rynku poprzez m.in. takie działania jak:

  • pozyskiwanie informacji na temat konkurencji, monitorowanie działań konkurencji (legalnymi środkami),
  • sprawdzanie przyszłych oraz obecnych pracowników,
  • poznanie silnych i słabych stron konkurencji,
  • weryfikacja kontrahentów,
  • pomoc kontrwywiadowcza.

Jak wygląda pozyskiwanie informacji do wywiadu gospodarczego

Tak jak pisaliśmy wcześniej, wywiad musi być przeprowadzony, tylko za pomocą legalnych działań. Prywatny detektyw nie może zatem stosować nielegalnych rozwiązań. Podczas wywiadu prywatny detektyw będzie działał tylko w granicach prawa. Co zatem może robić?

  • Zbieranie i analizę informacji ze źródeł otwartych poprzez biały wywiad. Jest to pierwsza część naszej pracy jako prywatnego detektywa, którą zawsze należy wykonać. Bardzo często zdarza się, że można znaleźć w ten sposób więcej, niż zakładaliśmy. To, że jakaś informacja jest jawna i dostępna, nie oznacza oczywiście jednak, że łatwo ją znaleźć.
  • Udział w targach, konferencjach, sympozjach, wymianach naukowych itp. w celu gromadzenia informacji. Udział w branżowych wydarzeniach to obowiązek, bardzo ważna część rozbudowywania bazy wiedzy.
  • Obserwacja osób i mienia.
  • Analiza produktów konkurencji, np. przez zakup ich i poddanie dogłębnym badaniom.
  • pozyskiwanie informacji ze źródeł osobowych. Takim źródłem mogą być np. dostawcy, związki zawodowe, dziennikarze, izby handlowe, pracownicy, którzy odeszli od konkurencji, a także kontrahenci.

Czy warto zatrudnić osobę z zewnątrz do przeprowadzenia wywiadu gospodarczego?

Outsourcing działań wywiadowczych jest częstym elementem polityki bezpieczeństwa dużej liczby przedsiębiorstw. Często stosuje się go właśnie, aby zdobyć informacje specjalistyczne z rynku, na którym chcemy zaistnieć. Możemy wiele zyskać, korzystając z ekspertów w dziedzinie, która nas interesu. Oszczędzimy przy tym sporą ilość czasu potrzebną do poszukiwań, a także analiz. Dodatkowo dostaniemy w zamian dużą ilość informacji podanych w zrozumiałym stylu. Zlecenie wywiadu gospodarczego jest także rozsądnym rozwiązaniem, gdy chcemy, aby niezależna firma zweryfikowała nasze wewnętrzne ustalenia w celu wyeliminowania ewentualnej stronniczości.

Outsourcing będzie jednak ryzykowny. Dlatego pamiętajmy, że zlecenie musimy sprecyzować w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu dzielić się tajemnicami przedsiębiorstwa. Jeżeli jednak skazani jesteśmy na współpracę z zewnętrznymi firmami, zadbajmy wcześniej o odpowiednie ich zweryfikowanie oraz wybierzmy te z polecenia. Bardzo ważnym elementem będzie także odpowiednio skonstruowana umowa, która zapewni pełną poufność.

Czy zlecając przeprowadzenie wywiadu gospodarczego warto postawić na prywatnego detektywa, lub agencję detektywistyczną? Zdecydowanie tak. Prywatny detektyw ma szersze pole działania, przekraczające bariery wywiadu ze źródeł otwartych. Dodatkowo uzyskanie licencji detektywa wiąże się z uzyskaniem zaufania organu, który tę licencję wydaje. Możemy więc uznać spokojnie, że prywatny detektyw to sprawdzona firma. Dodatkowo prywatny detektyw ma szerszy zakres możliwości oraz umiejętności, które może wykorzystać podczas przeprowadzania wywiadu gospodarczego.

IRBIS detektyw Olsztyn – profesjonalne biuro detektywistyczne

Posiadamy ponad 25 letnie doświadczenie w pracy operacyjnej oraz dochodzeniowej, zdobyte w różnych Służbach Państwa. Naszym klientom zapewniamy pełna dyskrecję oraz profesjonalizm prowadzonych czynności. Stosowane metody, a także skuteczny dobór środków zapewnią szybkie osiągnięcie celu jakim jest rozwiązanie sprawy oraz zadowolenie naszego klienta
Nasze biuro detektywistyczne współpracuje również z licencjonowanymi biurami detektywistycznymi w kraju i za granicą, w razie potrzeby służymy pomocą psychologiczną oraz analityczną.

Nasze biuro detektywistyczne działa w Olsztynie i na terenie całej Warmii i Mazur. Sprawdź nasz cennik tutaj:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *